Ανθρωπολόγος Άτομο Λίστα

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Ann Dunham
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  B. R. Ambedkar
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Jane Goodall
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Mary Leakey
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Zora Neale Hurston
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Margaret Mead
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Carlos Castaneda
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Dian Fossey
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Alfred Russel Wallace
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Franz Boas
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Paul Farmer
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Georges Bataille
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Yvette Mimieux
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Clifford Geertz
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Gregory Bateson
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Wade Davis
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  Edward Burnett Tylor
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Ruth Benedict
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  William Graham Sumner
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Edward T. Hall
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Sam Dunn
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Benjamin Lee Whorf
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  David Graeber
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Edward Sapir
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Makaziwe Mandela-Amuah
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  E. E. Evans-Pritchard
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Lewis Henry Morgan
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Alfred L. Kroeber
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Mary Douglas
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Marc Lamont Hill
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  Arjun Appadurai
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Gayatri Reddy
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Dell Hymes
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Alfred Radcliffe-Brown
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Donald Johanson
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  Marvin Harris
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  Gayle Rubin
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Spencer Wells
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Napoleon Chagnon
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Marshall Sahlins
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Ivan van Sertima
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  George Murdock
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Ashley Montagu
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Carleton S. Coon
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Josh Bernstein
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Talal Asad
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Mohammad Ashraf Ghani
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Florinda Donner
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Ernest Becker
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Eugenie Scott
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Κανόνες ψηφοφορίας

 • Μπορείτε να ψηφίσετε πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε να εξετάσει πάντα το πλαίσιο κατά την ψηφοφορία, π.χ. ένα τραγούδι να ψηφιστούν τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τα άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, η απόδοση ενός ηθοποιού σε σύγκριση με άλλους παράγοντες στην ίδια ταινία, ένα βιβλίο σε σχέση με άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή στο ίδιο είδος.
 • Η ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί με ένα απλό κλικ το αντίθετο ψηφοφορία εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα.
 • Κάθε χρήστης έχει μία ψήφο ανά είδος μέσα σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο κάθε 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα στην ίδια λίστα.
 • Μπορείτε να ψηφίσετε για όσες αντικείμενα, όπως σας αρέσει μέσα σε μια λίστα ή για το ίδιο θέμα αν είναι μέρος ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ψηφίσετε David Bowie πάνω ή κάτω στη λίστα της ποπ καλλιτέχνες μουσικής, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των indie rock καλλιτέχνες και στον κατάλογο των ροκ καλλιτεχνών κ.λπ.
 • Καλή ψήφο!

Σχετικά YouTube Videos

A Day in the Life - Anthropologist

A typical day in the life of an Anthropologist. Courtesy of CareerOneStop. Learn how to get there at www.MYCAREERRX.com. Colleges Educate. We Create ...

Becoming an anthropologist

Ken Guest talks about his path to becoming an anthropologist.

Career as an Anthropologist

Career as an Anthropologist by http://www.indiancolleges.com/ Anthropology is an academic discipline linked with other social sciences and with evolutionary ...