Ψυχολόγος Άτομο Λίστα - Καλύτερο; Χειρότερη; Ψηφοφορία!

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Sigmund Freud
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Monica Lewinsky
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Jean Piaget
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Phil McGraw
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Timothy Leary
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  B. F. Skinner
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Ivan Pavlov
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Erik Erikson
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  John Dewey
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Abraham Maslow
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  William James
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Lev Vygotsky
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Carl Rogers
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Abbie Hoffman
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Alfred Kinsey
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  John B. Watson
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  Albert Bandura
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Alfred Adler
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Viktor Frankl
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Erich Fromm
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Paul Ekman
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Ram Dass
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Steven Pinker
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Wilhelm Wundt
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Erving Goffman
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Robert Anton Wilson
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Philip Zimbardo
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Mihaly Csikszentmihalyi
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Wayne Dyer
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Harry Harlow
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  Daniel Kahneman
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Kurt Lewin
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  James Dobson
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Edward Thorndike
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Stanley Milgram
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  Howard Gardner
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  John Bowlby
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Herbert A. Simon
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Veronica Porsche Ali
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Simon Baron-Cohen
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Jerome Bruner
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  George Herbert Mead
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Albert Ellis
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Hans Eysenck
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Karen Horney
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Lawrence Kohlberg
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Milton H. Erickson
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Vilayanur S. Ramachandran
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Kenneth Wapnick
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Urie Bronfenbrenner
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Κανόνες ψηφοφορίας

 • Μπορείτε να ψηφίσετε πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε να εξετάσει πάντα το πλαίσιο κατά την ψηφοφορία, π.χ. ένα τραγούδι να ψηφιστούν τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τα άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, η απόδοση ενός ηθοποιού σε σύγκριση με άλλους παράγοντες στην ίδια ταινία, ένα βιβλίο σε σχέση με άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή στο ίδιο είδος.
 • Η ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί με ένα απλό κλικ το αντίθετο ψηφοφορία εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα.
 • Κάθε χρήστης έχει μία ψήφο ανά είδος μέσα σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο κάθε 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα στην ίδια λίστα.
 • Μπορείτε να ψηφίσετε για όσες αντικείμενα, όπως σας αρέσει μέσα σε μια λίστα ή για το ίδιο θέμα αν είναι μέρος ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ψηφίσετε David Bowie πάνω ή κάτω στη λίστα της ποπ καλλιτέχνες μουσικής, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των indie rock καλλιτέχνες και στον κατάλογο των ροκ καλλιτεχνών κ.λπ.
 • Καλή ψήφο!

Σχετικά YouTube Videos

Ask The Expert - How To Become A Psychologist

Episode 3 - Series: Ask The Expert Ask the Expert: How to become a Psychologist In this video we discuss the difference between becoming a psychologist and ...

What does a psychologist do?

Stressing out, feeling down, getting depressed or anxious ... - these are common experiences for young people. Rather than ignore these feelings and hope they ...

Clinical Psychologist (Episode 38)

Brian meets a clinical psychologist who assesses patients' problems and teaches them how to change their behaviour. She demonstrates how she ...