Αστρονόμος Άτομο Λίστα

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Stephen Hawking
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Isaac Newton
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Galileo Galilei
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Nicolaus Copernicus
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Carl Sagan
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Archimedes
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Pythagoras
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Johannes Kepler
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Carl Friedrich Gauss
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Ptolemy
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Neil deGrasse Tyson
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Aryabhata
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Avicenna
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Tycho Brahe
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Hypatia
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Eratosthenes
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  Alfred Wegener
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Benjamin Banneker
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Edwin Hubble
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Kip Thorne
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Patrick Moore
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Pierre-Simon Laplace
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Alhazen
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Roger Penrose
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Joseph-Louis Lagrange
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Christiaan Huygens
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Giovanni Schiaparelli
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  William Herschel
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Subrahmanyan Chandrasekhar
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Edmond Halley
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  George Smoot
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Arthur Eddington
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Maria Mitchell
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Hipparchus
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Al-Farabi
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  Aristarchus of Samos
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  John Archibald Wheeler
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Fred Hoyle
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Alastair Reynolds
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Svante Arrhenius
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Clyde Tombaugh
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  al-Jazari
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Anders Celsius
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  John Herschel
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Nasir al-Din al-Tusi
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Mikhail Lomonosov
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Martin Rees
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  George Gamow
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Zhang Heng
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Κανόνες ψηφοφορίας

 • Μπορείτε να ψηφίσετε πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε να εξετάσει πάντα το πλαίσιο κατά την ψηφοφορία, π.χ. ένα τραγούδι να ψηφιστούν τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τα άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, η απόδοση ενός ηθοποιού σε σύγκριση με άλλους παράγοντες στην ίδια ταινία, ένα βιβλίο σε σχέση με άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή στο ίδιο είδος.
 • Η ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί με ένα απλό κλικ το αντίθετο ψηφοφορία εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα.
 • Κάθε χρήστης έχει μία ψήφο ανά είδος μέσα σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο κάθε 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα στην ίδια λίστα.
 • Μπορείτε να ψηφίσετε για όσες αντικείμενα, όπως σας αρέσει μέσα σε μια λίστα ή για το ίδιο θέμα αν είναι μέρος ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ψηφίσετε David Bowie πάνω ή κάτω στη λίστα της ποπ καλλιτέχνες μουσικής, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των indie rock καλλιτέχνες και στον κατάλογο των ροκ καλλιτεχνών κ.λπ.
 • Καλή ψήφο!

Σχετικά YouTube Videos

How to Become an Astronomer

Heidi Hammel says astronomers should be well-rounded especially in math, but no one looks for straight A's. Topic: How to Become an Astronomer Heidi ...

A day in the life of an astronomer

A SALT astronomer takes us through her observing run at the telescope.

24 Hours In The Life Of An Astronomer

http://www.facebook.com/ScienceReason ... ESOcast 4: 24 hours in the life of an ESO astronomer. Have you ever wondered what it must be like to be an ...