Στατιστικολόγος Άτομο Λίστα

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Florence Nightingale
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Milton Friedman
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  W. Edwards Deming
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Harold Wilson
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Nate Silver
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Francis Galton
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Bill James
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Ronald Fisher
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Herman Hollerith
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Edward Tufte
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Joseph M. Juran
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Frank Luntz
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Irving Fisher
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  George Dantzig
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Karl Pearson
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Pafnuty Chebyshev
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  John Tukey
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Thomas Bayes
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  E. F. Schumacher
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Walter A. Shewhart
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Rehman Malik
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Charles Spearman
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  C. R. Rao
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Prasanta Chandra Mahalanobis
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  William Stanley Jevons
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Adolphe Quetelet
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Simon Kuznets
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Gustav Fechner
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Victor Niederhoffer
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  William Sealy Gosset
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  James Durbin
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  George E. P. Box
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  William Petty
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  George Gallup
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Richard Price
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  David Blackwell
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  Paul Halmos
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Agner Krarup Erlang
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Persi Diaconis
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Jan Fischer
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Giovanni Villani
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  Jerzy Neyman
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  John Graunt
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Richard Doll
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Reginald Punnett
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Harold Hotelling
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Dick Goddard
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Vladimir Vapnik
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  David Cox
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Francis Ysidro Edgeworth
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Κανόνες ψηφοφορίας

 • Μπορείτε να ψηφίσετε πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε να εξετάσει πάντα το πλαίσιο κατά την ψηφοφορία, π.χ. ένα τραγούδι να ψηφιστούν τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τα άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, η απόδοση ενός ηθοποιού σε σύγκριση με άλλους παράγοντες στην ίδια ταινία, ένα βιβλίο σε σχέση με άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή στο ίδιο είδος.
 • Η ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί με ένα απλό κλικ το αντίθετο ψηφοφορία εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα.
 • Κάθε χρήστης έχει μία ψήφο ανά είδος μέσα σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο κάθε 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα στην ίδια λίστα.
 • Μπορείτε να ψηφίσετε για όσες αντικείμενα, όπως σας αρέσει μέσα σε μια λίστα ή για το ίδιο θέμα αν είναι μέρος ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ψηφίσετε David Bowie πάνω ή κάτω στη λίστα της ποπ καλλιτέχνες μουσικής, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των indie rock καλλιτέχνες και στον κατάλογο των ροκ καλλιτεχνών κ.λπ.
 • Καλή ψήφο!

Σχετικά YouTube Videos

Through the Eyes of a Statistician

Entry for American Statistical Association Video Contest. Won recognition as Best Evidence of Inspiring Students.

What does a statistician do?

A short video explaining what a Statistician does by Adrian Barnett.

What is the best thing about being a statistician?

RSS Young Statisticians Section (YSS): Is postgraduate statistics for me? Kerry Dwan, Matthew Sperrin, Jennifer Rogers, Daniel Green, Lisa McCrink, Rob ...