Επιστήμονας Πληροφορικής Άτομο Λίστα

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Steve Wozniak
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Grace Hopper
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Alan Turing
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Larry Page
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Tim Berners-Lee
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Sergey Brin
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Ada Lovelace
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Randy Pausch
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Marissa Mayer
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Dennis Ritchie
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  Ken Jennings
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Vint Cerf
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Claude Shannon
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Donald Knuth
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  Konrad Zuse
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  Edsger W. Dijkstra
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  James Gosling
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Stephen Wolfram
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Gordon Moore
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Ken Thompson
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Charles Simonyi
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Alan Kay
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Marvin Minsky
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  John McCarthy
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Bill Joy
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Vernor Vinge
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Andrew S. Tanenbaum
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  James H. Clark
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Gil Amelio
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Guido van Rossum
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  Rasmus Lerdorf
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Edgar F. Codd
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Robert Tappan Morris
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Story Musgrave
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Fred Brooks
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  Nicholas Negroponte
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  George Dantzig
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Jef Raskin
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Larry Wall
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  Daniel Lewin
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Tony Hoare
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  Brian Kernighan
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Edwin Catmull
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Andy Bechtolsheim
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Max Levchin
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Leonard Kleinrock
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Robert Metcalfe
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  J. C. R. Licklider
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Niklaus Wirth
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Jaron Lanier
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Κανόνες ψηφοφορίας

 • Μπορείτε να ψηφίσετε πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε να εξετάσει πάντα το πλαίσιο κατά την ψηφοφορία, π.χ. ένα τραγούδι να ψηφιστούν τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τα άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, η απόδοση ενός ηθοποιού σε σύγκριση με άλλους παράγοντες στην ίδια ταινία, ένα βιβλίο σε σχέση με άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή στο ίδιο είδος.
 • Η ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί με ένα απλό κλικ το αντίθετο ψηφοφορία εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα.
 • Κάθε χρήστης έχει μία ψήφο ανά είδος μέσα σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο κάθε 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα στην ίδια λίστα.
 • Μπορείτε να ψηφίσετε για όσες αντικείμενα, όπως σας αρέσει μέσα σε μια λίστα ή για το ίδιο θέμα αν είναι μέρος ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ψηφίσετε David Bowie πάνω ή κάτω στη λίστα της ποπ καλλιτέχνες μουσικής, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των indie rock καλλιτέχνες και στον κατάλογο των ροκ καλλιτεχνών κ.λπ.
 • Καλή ψήφο!

Σχετικά YouTube Videos

Sensor Technologist & Computer Scientist Shwetak Patel: 2011 MacArthur Fellow | MacArthur Foundation

The MacArthur Fellowship is a $500000, no-strings-attached grant for individuals who have shown exceptional creativity in their work and the promise to do ...

Interview of the computer scientist Andy Hopper - part one

Andy Hopper, a key figure in Cambridge computing with Acorn etc. over the last thirty years, and Professor of Computing at Cambridge, talks about his life and work ...

Computer Scientist Dina Katabi, 2013 MacArthur Fellow | MacArthur Foundation

Computer Scientist Dina Katabi was named a MacArthur Fellow in 2013. The Fellowship is a $625000, no-strings-attached grant for individuals who have shown ...