Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άτομο Λίστα

 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
Download List in Excel/CSV Format
Download List in Mind Map/Freemind Format
Download List in PDF Format
 1. 1
  Nikola Tesla
  0
  0
  0
  0
 2. 2
  Julius and Ethel Rosenberg
  0
  0
  0
  0
 3. 3
  Eric Schmidt
  0
  0
  0
  0
 4. 4
  Guglielmo Marconi
  0
  0
  0
  0
 5. 5
  Jiang Zemin
  0
  0
  0
  0
 6. 6
  Claude Shannon
  0
  0
  0
  0
 7. 7
  Amar Bose
  0
  0
  0
  0
 8. 8
  Saparmurat Niyazov
  0
  0
  0
  0
 9. 9
  Vannevar Bush
  0
  0
  0
  0
 10. 10
  Nolan Bushnell
  0
  0
  0
  0
 11. 11
  George Westinghouse
  0
  0
  0
  0
 12. 12
  Bill Joy
  0
  0
  0
  0
 13. 13
  Jack Kilby
  0
  0
  0
  0
 14. 14
  Edwin Howard Armstrong
  0
  0
  0
  0
 15. 15
  David Packard
  0
  0
  0
  0
 16. 16
  John Bardeen
  0
  0
  0
  0
 17. 17
  Lee de Forest
  0
  0
  0
  0
 18. 18
  Robert E. Kahn
  0
  0
  0
  0
 19. 19
  Steve Mann
  0
  0
  0
  0
 20. 20
  Andy Bechtolsheim
  0
  0
  0
  0
 21. 21
  Loni Love
  0
  0
  0
  0
 22. 22
  Robert Metcalfe
  0
  0
  0
  0
 23. 23
  Seymour Cray
  0
  0
  0
  0
 24. 24
  Oliver Heaviside
  0
  0
  0
  0
 25. 25
  Ken Kutaragi
  0
  0
  0
  0
 26. 26
  Guglielmo Marconi
  0
  0
  0
  0
 27. 27
  Werner von Siemens
  0
  0
  0
  0
 28. 28
  Charles Wheatstone
  0
  0
  0
  0
 29. 29
  Zhu Rongji
  0
  0
  0
  0
 30. 30
  Michael G. Wilson
  0
  0
  0
  0
 31. 31
  Mikhail Botvinnik
  0
  0
  0
  0
 32. 32
  Howard H. Aiken
  0
  0
  0
  0
 33. 33
  Madman Muntz
  0
  0
  0
  0
 34. 34
  Charles Proteus Steinmetz
  0
  0
  0
  0
 35. 35
  Robert Watson-Watt
  0
  0
  0
  0
 36. 36
  J. Presper Eckert
  0
  0
  0
  0
 37. 37
  Ray Dolby
  0
  0
  0
  0
 38. 38
  Harry Nyquist
  0
  0
  0
  0
 39. 39
  Dr. An Wang
  0
  0
  0
  0
 40. 40
  John Ambrose Fleming
  0
  0
  0
  0
 41. 41
  Gerald Jay Sussman
  0
  0
  0
  0
 42. 42
  Godfrey Hounsfield
  0
  0
  0
  0
 43. 43
  Steven Sasson
  0
  0
  0
  0
 44. 44
  Marcian Hoff
  0
  0
  0
  0
 45. 45
  Agner Krarup Erlang
  0
  0
  0
  0
 46. 46
  Hal Abelson
  0
  0
  0
  0
 47. 47
  Dan Bricklin
  0
  0
  0
  0
 48. 48
  Allan Alcorn
  0
  0
  0
  0
 49. 49
  Charles Erwin Wilson
  0
  0
  0
  0
 50. 50
  Max Mathews
  0
  0
  0
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Κανόνες ψηφοφορίας

 • Μπορείτε να ψηφίσετε πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε να εξετάσει πάντα το πλαίσιο κατά την ψηφοφορία, π.χ. ένα τραγούδι να ψηφιστούν τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τα άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, η απόδοση ενός ηθοποιού σε σύγκριση με άλλους παράγοντες στην ίδια ταινία, ένα βιβλίο σε σχέση με άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή στο ίδιο είδος.
 • Η ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί με ένα απλό κλικ το αντίθετο ψηφοφορία εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα.
 • Κάθε χρήστης έχει μία ψήφο ανά είδος μέσα σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο κάθε 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα στην ίδια λίστα.
 • Μπορείτε να ψηφίσετε για όσες αντικείμενα, όπως σας αρέσει μέσα σε μια λίστα ή για το ίδιο θέμα αν είναι μέρος ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ψηφίσετε David Bowie πάνω ή κάτω στη λίστα της ποπ καλλιτέχνες μουσικής, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των indie rock καλλιτέχνες και στον κατάλογο των ροκ καλλιτεχνών κ.λπ.
 • Καλή ψήφο!