Q34749

λίστα Κοινωνικές Επιστήμες Βιβλίο : Ψηφοφορία για τα αγαπημένα σας.

λίστα Κοινωνικές Επιστήμες Βιβλίο  : Ψηφοφορία για τα αγαπημένα σας.

Κοινωνικές επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες που μελετούν πτυχές της κοινωνικής ζωής των ανθρώπινων ομάδων.

Τα πεδία των κοινωνικών επιστημών είναι τα εξής:

 • Ψυχολογία
 • Παιδαγωγική ή Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
 • Ιστορία
 • Κοινωνιολογία
 • Νομική
 • Πολιτική επιστήμη ή Πολιτικές επιστήμες
 • Οικονομικά ή Οικονομικές Επιστήμες

Αναλυτικότερα, η Ψυχολογία ασχολείται με την επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών κατ' αρχήν των ανθρώπων (αν και επεκτάθηκε και στην αντίστοιχη μελέτη των συμπεριφορών των ζώων, κυρίως των ανώτερων θηλαστικών, τόσο με αυτοτελή σκοπό, όσο και συγκριτικά με τους ανθρώπους) αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού, που σχετίζονται με συμπεριφορά. Η Ψυχολογία έχει ως άμεσο στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τόσο ως άτομα, όσο και ως ομάδες, προσπαθώντας και να εξάγει γενικές αρχές αλλά και να ερευνήσει ειδικές περιπτώσεις, με τελικό στόχο να ωφελήσει την κοινωνία.

Η Παιδαγωγική επιστήμη καλύπτει το φαινόμενο της αγωγής και της εκπαίδευσης και μέσω της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας στοχεύει στη μετάδοση της γνώσης και γενικότερα του πολιτισμού από γενιά σε γενιά, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και άλλων βασικών δεξιοτήτων, καθώς και ολόκληρης της προσωπικότητας.

Η Ιστορία αφηγείται τα προηγούμενα γεγονότα σχετικά με το ανθρώπινο είδος και μελετά τα γεγονότα σχετικά με την ανθρωπότητα. Η Ιστορία δεν έχει δυνατότητες να μεταφράζει και να διερμηνεύει τα ιστορικά φαινόμενα να τείνει ερωτήματα πάνω σε ένα ιστορικό φαινόμενο, δυνατότητα που έχει όμως η κοινωνιολογία (βλ. Ντουρκάιμ 1978).

Η Κοινωνιολογία εξετάζει την κοινωνική ζωή διακριτών ατόμων, ομάδων και κοινωνιών. Αυτή η άποψη βασίζεται στις αναλύσεις του Émile Durkheim ο οποίος ήταν ένας από τους θεμελιωτές της κοινωνιολογίας , ωστόσο οι σύγχρονες μέθοδοι της κοινωνιολογίας κάνουν λόγο για την μακρο-ανάλυση και μικρο-ανάλυση, (βλ.Anthony Giddens 1989) που περιλαμβάνει την ανάλυση του ατόμου ως ειδικής μονάδας της κοινωνίας. Αυτή η μέθοδος έρχεται σε αντίφαση στην πρωταρχική άποψη των κοινωνιολόγων ότι όλα τα φαινόμενα είναι κοινωνικά-κοινωνιολογικά και ότι το άτομο δεν επιδρά πάνω στο κοινωνικό σύνολο, όμως το κοινωνικό σύνολο επιδρά πάνω στο άτομο και την συμπεριφορά της. Αυτό καθ' αυτό δημιουργεί το μεθοδολογικό φάσμα/πρόβλημα.

Η Νομική επιστήμη ασχολείται με την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου.

Ως Πολιτική επιστήμη ορίζουμε την επιστήμη που ασχολείται με την μορφή, οργάνωση και διοίκηση ενός κράτους ή μερών του και με την ρύθμιση των σχέσεων του με άλλα κράτη.

Τα Οικονομικά (Οικονομική) είναι η επιστήμη που μελετά το μέρος της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσης, που είναι περισσότερο συνδεδεμένο με την ικανοποίηση και με τη χρήση των υλικών απαιτήσεων που οδηγούν στην ευημερία. Έτσι, είναι από τη μια η μελέτη του πλούτου και από την άλλη, πιο σημαντικά, η μελέτη του ανθρώπου.

Επιπρόσθετα, στις κοινωνικές επιστήμες εντάσσονται και η Ανθρωπολογία, η Αρχαιολογία κι η Γλωσσολογία.

 Διαβάστε περισσότερα...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Κανόνες ψηφοφορίας

 • Μπορείτε να ψηφίσετε πάνω ή προς τα κάτω. Παρακαλούμε να εξετάσει πάντα το πλαίσιο κατά την ψηφοφορία, π.χ. ένα τραγούδι να ψηφιστούν τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τα άλλα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, η απόδοση ενός ηθοποιού σε σύγκριση με άλλους παράγοντες στην ίδια ταινία, ένα βιβλίο σε σχέση με άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα ή στο ίδιο είδος.
 • Η ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί με ένα απλό κλικ το αντίθετο ψηφοφορία εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα.
 • Κάθε χρήστης έχει μία ψήφο ανά είδος μέσα σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο κάθε 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να ψηφίσουν και πάλι για το ίδιο θέμα στην ίδια λίστα.
 • Μπορείτε να ψηφίσετε για όσες αντικείμενα, όπως σας αρέσει μέσα σε μια λίστα ή για το ίδιο θέμα αν είναι μέρος ενός άλλου πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ψηφίσετε David Bowie πάνω ή κάτω στη λίστα της ποπ καλλιτέχνες μουσικής, καθώς και σχετικά με τον κατάλογο των indie rock καλλιτέχνες και στον κατάλογο των ροκ καλλιτεχνών κ.λπ.
 • Καλή ψήφο!